Geschreven tekst: € 0,13 per woord

Overige opdrachten (tolken, audiobestanden e.d.): € 40,- per uur

Tarieven zijn exclusief btw.